staten-regionaal

rivierenland

"Regio is een anagram voor groei"

7 maart 2020

Cultuurcentrum Mechelen

STATEN-REGIONAAL RIVIERENLAND

Regio Rivierenland groeit. Lokale besturen in de regio vinden elkaar steeds vaker en makkelijker om zowel operationeel als beleidsmatig samen te werken voor diverse uitdagingen en domeinen (mobiliteit, klimaat, economisch beleid …).

Stukje bij beetje wordt regio Rivierenland vorm gegeven. Om te vermijden dat streekbeleid verzandt in een sectorale benadering, wordt er één maal per jaar een Staten-Regionaal georganiseerd. Dit is een meeting waarbij mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd worden bij regionale ontwikkelingen en het streekbeleid.

 

De derde Staten-Regionaal belooft inspirerende thema's, sprekers en een interactieve aanpak. Een niet te missen event voor iedereen die nauw betrokken is bij lokaal en regionaal beleid. 
 

 

PROGRAMMA

9.00 - 9.30 u. - Ontvangst

9.30 - 10.45 u. - Keuzesessie 1

Ruimte​ & regio: van uitdaging tot operationalisering

Ruimtelijke en infrastructurele uitdagingen in de regio zijn groot… zeer groot! Op de Werelddag van de Stedebouw is een pleidooi gehouden voor regionale planningskaders voor omgevingsbeleid. Hoe vormt een geïntegreerd, regionaal omgevingsbeleid de oplossing voor vernieuwing? En hoe worden maatschappelijke en private actoren betrokken bij deze uitdagingen? Bart Van Herck – keynote spreker op de Werelddag - geeft een eerste aanzet tot operationalisering. Sofie Vandelannoote geeft reflectie uit de praktijk.

SprekersBart Van Herck, senior expert regionale & stedelijke ontwikkeling, gedelegeerd bestuurder IDEA & Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco

Moderatoren: Dries Gysels & Wim De Smet, Meneer de Leeuw

Eerstelijnszones & zorgregio's: een participatieve omslag in ons gezondheidsbeleid?

 

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen is in volle transitie. De eerstelijns-zorgraden zijn gevormd en ondernemen hun eerste acties. Regionale zorgplatformen zijn nabije toekomst. Hoe valt de re-organisatie van de eerstelijnszorg te rijmen met onze democratie in transitie? Stef Steyaert  (programmamanager voor de reorganisatie van de eerste lijn, in opdracht van Agentschap zorg en gezondheid en tevens co-auteur van het boek “De participatieve omslag”) gaat de uitdaging aan om de ideeën uit het boek te combineren met de reorganisatie van de eerstelijnszorg. En kunnen we het vraagteken uit de titel veranderen in een uitroepteken? Daarover gaat Joris Voets met u in gesprek.

Spreker: Stef Steyaert, zaakvoerder Levuur & programmamanager reorganisatie eerstelijnzorg

Moderator: Joris Voets, Hoofddocent bestuurskunde & publiek management UGent

10.45 - 11.00 u. - Pauze

11.00 - 12.15 u. - Keuzesessie 2

De klimaatoplossing in 60 minuten 

Hoofd- van bijzaken onderscheiden. Dat is niet altijd evident, en al zeker niet als het gaat over complexe materie zoals de klimaatkwestie. Toch doet deze lezing daartoe een moedige poging. Je krijgt niet alleen de essentie van het klimaatprobleem en de essentie van de klimaatoplossing op een dienblaadje aangeboden. Je verneemt er ook hoe je als individu een deel van de oplossing kan zijn.

Spreker: Pieter Boussemaere, docent klimaat Hogeschool Vives (Brugge)

Moderator: Bert Serneels, IGEMO

Een regionale samenwerking die wérkt: organisatie, democratie & participatie

 

Hoe kunnen gemeenten, samen met andere partijen, inhoudelijk beleid en organisatorisch vermogen ontwikkelen, om op regionaal niveau adequaat in te spelen op de opgaven? Wat is hierin de rol van het lokaal bestuur? Welke lessen zijn te trekken voor andere grote maatschappelijke vraagstukken die de grenzen van de eigen gemeente overschrijden? Bert en Petra geven toelichting hoe de VNG Denktank vanuit deze vraagstelling - en via een onderzoekstraject rond arbeidsmarkt en economie -tot een handreiking "Werkende samenwerking" voor lokale besturen kwam. Vraag die zich daarna nog stelt: "En hoe zit het bij al die samenwerking eigenlijk met de democratische legitimiteit?". Dat bespreken we graag met u tijdens een publieksdebat. 

Sprekers: Petra Bassie, strategisch adviseur & Bert Schriever, senior beleidsmedewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Moderatoren: Dries Gysels & Wim De Smet, Meneer de Leeuw

12.15 - 13.15 u. - Slotsom

 

 

Streekidentiteit, er mag al eens mee gelachen worden

Theater op maat door Serieus?!

Officiële afsluiting Staten-Regionaal 2020

Bart Somers, Vlaams minister voor Samenleving en Binnenlands Bestuur

13.15 u. - Walking lunch

 

MEER INFO

Bereikbaarheid

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen

Mogelijkheid tot parkeren:

- centrumparking Kathedraal & Grote Markt

- centrumparking Veemarkt (10 min. wandelafstand)

- randparking Rode Kruisplein (15 min. wandelafstand)

Wandelafstand van treinstations:

- Mechelen - 20 min. 

- Mechelen Nekkerspoel - 15 min.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij

Amy De Roeck

Directieassistente

amy.deroeck@igemo.be

+32 15 28 50 55

+32 484 71 31 12